Periodieke evaluatie

De aard van de gesprekken maakt het u en mij mogelijk om steeds de behandeling af te stemmen en doelen bij te stellen. Minimaal eens per jaar doe ik dat ook, door u, opnieuw een vragenlijst te laten beantwoorden die u ook bij aanvang heeft ingevuld. Daarnaast krijgt u eens per jaar via de beveiligde mail ook enkele open vragen. De antwoorden worden met u besproken en kunnen bijdragen aan een bijstelling van het behandelplan.

Bij afsluiting van de therapie is er de eindevaluatie om in te vullen en te bespreken.

De open vragen treft u aan in de link hiernaast in het Nederlands en Engels.