Tarieven Psychotherapie

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Om in aanmerking te komen voor een gespecialiseerde / langer durende behandeling zoals mogelijk binnen deze praktijk, heeft u een verwijzing nodig voor de ‘Gespecialiseerde GGZ’

Met drie verzekeraar groepen ben ik een contract aangegaan: Groep Zilveren Kruis, Groep VRZ en Caresq. Valt u hieronder dan krijgt u altijd 100% vergoed, m.u.v. het eigen risico, tenzij dit reeds is verbruikt aan andere medische kosten. U ontvangt geen factuur, die wordt door mij digitaal ingediend bij de verzekeraar.

Heb ik geen contract, wat voor de overige verzekeraars geldt dan is de vergoeding afhankelijk van uw verzekeringspolis:

U betaald dan altijd uw eigen risico, tenzij dit reeds is verbruikt aan andere medische kosten.

Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u 100% vergoed van het NZA tarief of 100 % van het ‘marktconforme’ tarief. Met het begrip ‘marktconform tarief’ wordt het gemiddelde tarief bedoelt dat de verzekeraar hanteert voor gecontracteerde zorg. In het laatste geval betaald u een ongeveer 20% zelf.

Wanneer u een naturapolis heeft, is de vergoeding doorgaans 60% tot 80% van het ‘marktconforme tarief’ (Klik voor de NZA tarieven voor de g-ggz in 2020.) Het wordt aanbevolen om vooraf zelf na te vragen bij uw verzekering welk percentage de zorgverzekeraar precies vergoedt.

Zie voor nadere uitleg https://psychotherapie.nl/clienten-en-belangstellenden/vergoeding

Zie voor NZA tarieven 2022 Bijlage 1: Zorg Prestatie Model (ZPM) tarieven.pdf.

De factuur die u aan het einde van de behandeling ontvangt wordt door u betaald. U dient de factuur in bij de verzekering die daarop aan u uitkeert. Het is een contract tussen u en mij en niet tussen mij en de verzekeraar.

Tarief Overig (zorg)product (OZP):

Voor sommige klachten wordt psychotherapie niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals bijvoorbeeld in geval van rouw, levensfaseproblematiek of in geval van partnerrelatieproblemen. In dergelijke gevallen wordt het NZA tarief van € 117,43 per sessie gehanteerd.

Tarief no show

Wanneer een afspraak binnen 24 uur vooraf wordt afgezegd, dan kan het geldende sessie tarief  in rekening gebracht worden.

Verzetten van afspraken

In principe wordt met vaste wekelijkse afspraaktijden gewerkt. In onderling overleg is het altijd mogelijk afspraken te verplaatsen naar zo mogelijk een ander tijdstip in de week. Mocht dit binnen de 24 uurs termijn gebeuren, zie bij no show.