Zorgvisie

Mijn praktijk voor psychotherapie is een vrijgevestigde praktijk te Amsterdam voor volwassenen van alle leeftijden en echtparen/stellen, waarin ik werkzaam ben als psychotherapeut.

Wanneer u last heeft van terugkerende psychische problemen (b.v. angsten, sombere stemmingen, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, terugkerende relatieproblemen in bredere zin) en/of als het effect van kortdurende behandelingen geen stand houdt, kan het zijn dat u baat heeft bij een langer durende inzicht gevende, steunende psychotherapie. Voor deze behandelingen is een verwijzing nodig van de huisarts voor de Gespecialiseerde GGZ.

Mogelijke vormen van therapie in mijn praktijk zijn individuele psychotherapie en relatietherapie.

Behandel methoden

Mijn behandeling is gestoeld op de volgende psychotherapeutische richtingen en vormen.

Psychodynamische Psychoanalytische Psychotherapie / Inzicht gevende, Steunende Psychotherapie

Mijn praktijk voor psychotherapie is een vrijgevestigde praktijk te Amsterdam voor volwassenen van alle leeftijden en echtparen/stellen, waarin ik werkzaam ben als psychotherapeut.

Wanneer u last heeft van terugkerende psychische problemen (b.v. angsten, sombere stemmingen, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, terugkerende relatieproblemen in bredere zin) en/of als het effect van kortdurende behandelingen geen stand houdt, kan het zijn dat u baat heeft bij een langer durende inzicht gevende, steunende psychotherapie. Voor deze behandelingen is een verwijzing nodig van de huisarts voor de Gespecialiseerde GGZ.

Mogelijke vormen van therapie in mijn praktijk zijn individuele psychotherapie en relatietherapie.

MBT

‘Mentalization Based Treatment’ is een vorm van psychotherapie, specifiek voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Mentaliseren houdt in dat mensen het doen en laten van zichzelf en anderen impliciet en expliciet waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, gedachten, intenties en verlangens. In deze behandeling staat het bevorderen van het mentaliserend vermogen centraal.

EMDR / Traumabehandeling

‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’, kortweg EMDR, is een geprotocolleerde behandeling voor de gevolgen van een psychotrauma (posttraumatische stressstoornis of PTSS)

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van afleiding zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar repeterende tonen, terwijl de cliënt de aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan het bewustzijn opdringt.

De methode is succesvol gebleken bij ingewikkelde trauma’s en enkelvoudige gebeurtenissen zoals een ongeluk of een onverwacht en ernstig verlies. Soms volstaat een behandeling van enkele sessies. Er kan dan met meer rust en zonder angst teruggedacht worden aan herinneringen die voordien tot heftige reacties of slaapproblemen leidden.

Cognitieve Gedragstherapie

Inzicht gevende psychotherapieën vormen het merendeel van mijn behandelingen. Cognitieve gedrags- therapie kan waar nodig een aanvulling vormen. Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Samen met de therapeut wordt gezocht naar andere manieren van denken. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij het inderdaad zo slecht doen als zij denken en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten kan gebruik worden gemaakt van cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Relatietherapie

(Partner-)relatieproblemen kunnen voortkomen uit de manier waarop partners denken over zichzelf en de ander, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Soms zijn deze gedragingen gebaseerd op een reëel beeld van zichzelf en de ander, soms ook zijn ze gebaseerd op onbewuste en onjuiste aannames over zichzelf en de ander. Dan kunnen relatie- of gezinsproblemen ontstaan, zoals conflicten of verwijdering van elkaar.

De therapie is erop gericht om vastgelopen patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk weer vlot te trekken. Naast wat er niet goed gaat, wordt aandacht besteed aan de positieve, krachtige kanten van de relatie of het gezin.