Klachten om voor behandeld te worden zijn onder meer:

 • Stemmingsstoornissen / Depressieve stoornissen
 • Depressie / dysthyme stoornis
 • Persoonlijkheidsstoornissen / persoonlijkheidsproblemen
  (vermijdende dwangmatig, narcistisch, theatraal, borderline, afhankelijk)
 • Angststoornissen, angstklachten
 • Aanpassingsstoornissen
 • Conversie
 • Identiteitsstoornis / identiteitsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Trauma’s / Posttraumatische stressstoornis (ptss)
 • Adoptieproblematiek
 • Levensvragen
 • Onzekerheid
 • Negatief zelfbeeld
 • Relatieproblemen
 • Rouwreactie
 • Seksuele problemen
 • Separatieangststoornis (bindingsangst / verlatingsangst)