Lichaamsgerichte psychotherapie kort uitgelegd

Lichaamsgerichte psychotherapie bestaat uit traditionele gesprekstherapie met aandacht voor het lichaam.  Cliënten worden geleerd om de verhouding te observeren tussen het lichaam, gedachten en emoties en bijvoorbeeld op te merken wat voor effect een zin zoals ‘ik ben niet goed genoeg’ heeft op sensatie, houding, ademhaling en mate van stress. Bij deze vorm van therapie gaat het om afstemming op de draagkracht en belevingswereld van de client in het hier en nu.

 Er wordt soms gebruik gemaakt van eenvoudige oefeningen. Cliënten worden geholpen om op een veilig en begrensde manier meer contact te ervaren met hun binnenwereld en spanning te ontladen of juist meer verbinding met emoties te ervaren of gevoel in het lichaam op gang te brengen, in het geval van collaps en dissociatie. Psycho-educatie, informatie over de impact van ingrijpende gebeurtenissen, zelfregulering, symptomen en het zenuwstelsel vormt ook een aspect van de therapie.